Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bir koruyucu ruh sağlığı hizmetidir. Eğitim kurumları bu hizmetin uygulama alanlarından bir tanesidir. Ruh sağlığı açısından normal ancak gelişimsel ve uyum sorunları olan herkesin bu hizmetlere ihtiyacı vardır. Örneğin yeni okula gelmiş bir öğrencinin uyum sorunu olabilir arkadaşsızlık çekebilir bir başka öğrencinin sınavlara ilişkin kaygısı olabilir ya da bir üst eğitim kurumu veya meslek seçimiyle ilgili yardım isteyebilir vb. gibi. İşte tüm bu sorunlara psikolojik danışma ve rehberlik programlarından mezun olan psikolojik danışmanlar (ki Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu kişilere öğretmenlik haklarından yararlansınlar diye rehber öğretmen denilmekte) yardımcı olabilirler. Eğitim ortamında öğrencilere psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunulduğu takdirde öğretim ve yönetim işleri kolaylaşacak hem geleceğin yetişkinleri olan çocuk ve gençlerin dolayısıyla toplumun ruh sağlığı korunmuş hem de çağdaş eğitim ortamı sağlanmış olur. Rehberlik hizmet alanına ve problem alanın göre kendi içinde ayrılmaktadır. Hizmet alanına göre; eğitim sağlık ve sosyal rehberlik olarak ayrılır. Problem alanına göre ise kişisel eğitsel ve mesleki rehberlik olarak ayrılmaktadır.

Psikolojik Danışmanlık
Psikolojik danışmanlık yapabilmek için lisans düzeyinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) bölümünü bitirmek gerekmektedir. Psikolojik Danışmanlar klinik psikologlar ve psikiyatristlerden farklı olarak "hastalık" durumundaki ilaç tedavisi gerektiren psikolojik rahatsızlıklarla ilgilenmezler. Çocuk ergen yetişkin yaşlı çiftler ve aile gibi çok çeşitli danışan gruplarıyla çalışmak üzere kendilerini geliştirerek uzmanlaşabilirler.

Tarihi
Rehberlik hizmeti Amerika'da 20. yüzyılın başlarında mesleki rehberlik olarak ortaya çıkmıştır. Eli Weaver 1906'da Meslek Seçme kitabı yayınlamıştır. Rehberlik hareketinin kurucusu olarak bilinen Frank Persons 1908'de Boston'da kurduğu mesleki rehberlik bürosuyla gençlere seçecekleri mesleklerle ilgili danışma hizmeti vermiştir. Amaç gençlerin kendi imkân ve yeteneklerine en uygun mesleği seçmelerine ve bu mesleğe hazırlanarak girmelerine yardım etmektir.

Türkiye'de Rehberlik
Bugünkü anlamda rehberlik kavramı Türk eğitimine 1950'lerin ilk yıllarında 1947'de Marshall yardımı çerçevesinde başlayan Türk-Amerikan dostluk ilişkileri eğitim alanında da değişme ve gelişme arzularını kamçılamıştır.Amerika’ya gruplar halinde öğrenciler gönderilmeye başlanmıştır. Birçok yöneticiler eğitimciler askerler vb. "görgü-bilgi arttırmak" için gruplar halinde gönderilmiş; oradan da Türkiye’ye birçok alanlarda "uzmanlar" gelmeye başlamıştır. Organize rehberlik faaliyetleri dolayısiyle psikolojik yardım hizmetleri kavramının Türk eğitiminde yer almaya başlamasında bu ilişkilerin büyük rolü olmuştur. Gerçi 1950’den önceki yıllarda da öğrencinin kişisel gelişmesi için bazı fikirler ve çabalar eğitim literatüründe ve okul faaliyetlerinde görülmektedir. Çocuğun kendi yetenek ilgi ve ihtiyaçları çerçevesi içinde öğrenip gelişmesinin gerektiği fikri yaygındır. 1939 tarihli bir ilkokul müfredat programında öğretmenin öğrencilere "kılavuzluk" etmesi işaret edilerek rehberlikten bahsedilmeye başlanmıştır. Öğrencinin kişisel gelişmesini daha etkili bir şekilde sağlamak için okul ve ailenin işbirliği gereği idrak edilerek’ okullarda Okul-Aile Birlikleri kurulmuş ve Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birlikleri yönetmeliğini çıkartmıştır.

Uygulama
Psikoloji biliminde ortaya konan yeni teoriler ve sanayileşme ile gelişen yeni meslek dalları rehberlik hizmetinin sürekli gelişmesini sağlamıştır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetinde kişinin kendisini daha iyi tanıması istekleri yetenekleri ile seçeceği meslek arasında uyum veya uyumsuzluk durumları araştırılmaktadır.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetinde kullanılan bazı teknikler:
Soru Listesi
Anket
Otobiyografi
Gözlem
Vak’a Kaydı
Arzu Listesi
Bier Cümle Tamamlama Testi
Zaman Cetveli
Problem Tarama Listesi
Başarı / Kabiliyet Karşılaştırma Tablosu
Değerlendirme Cetveli
Ev Ziyaretleri
Sosyometri
Vaka incelemesi
Vaka-Temsili
Sosyodrama
Psikodrama