Sürekli Ortamlar Mekaniği

Vikipedi özgür ansiklopedi

Sürekli ortamlar mekaniği katı ve akışkanları içeren sürekli maddeler ile çalışan fiziğin (daha özelde mekaniğin) bir dalıdır.
Gerçekte madde atomlardan yapılmıştır ve sahip olduğu bazı heterojen mikroyapılar vardır. Genellikle bu fiziksel nicelikler ihmal edilebilir limit içindedir ve sadeleştirme yaklaşımları içinde ihmal edilirler(enerji ve momentumda olduğu gibi). Bu sayede diferansiyel denklemler süreklilik mekaniğinde çözülen problemlerde kullanılabilir olmuşlardır. Diğer temel fizik kanunları kütlenin korunumu ve momentumun korunumu gibi) korunur haldeyken bu diferansiyel denklemlerden bazıları maddeler için incelendiğinde özeldir ve temel denklemler olarak adlandırılır. Akışkanlarda süreklilik yaklaşımının derecesinin ne olduğunun saptanmasında Knudsen sayısı kullanılır.
Katılar ve akışkanlar dikkatle incelendiğinde katı ve akışkanların fizik kanunları koordinat sistemine bağlı değildir. Koordinat sisteminden bağımsız olan matemetiksel objeler olduğu için süreklilik mekaniği tensörleri kullanır. Bu tensörler hesaplamalarda uygunluk için koordinat sistemi içinde ifade edilebilir.