Seracılık Bölümü Nedir? - Seracılık Bölümü Hakkında - Seracılık Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Seracılık programının amacı seralarda sebze ve çiçek üretimi ile ilgili çalışmaları yürütecek insangücünü yetiştirmektir. Seracılık teknikeri devlet sektörüne veya özel sektöre ait seralarda çalışabileceği gibi kendisi özel seralar kurabilir. Seracılık ülkemizde giderek yaygınlaşan bir çalışma alanıdır.

Programın Amacı: Seracılık programının amacı seralarda sebze ve çiçek üretimi ile ilgili çalışmaları yürütecek insangücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Seracılık programında bitki-çevre ilişkileri sera toprağı ve gübreleme sera sulama yöntemleri seraların yapısal özellikleri ve uygulamalı seracılık gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler: Seracılık programına girmek isteyen bir k0imsenin biyoloji alanında başarılı olması bitki yetiştirmekten hoşlanması gerekir. Ayrıca seracılık alanında çalışacak kişilerin ekonomiye ve ticarete ilgi duymaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Seracılık programını bitirenlere "Seracılık Teknikeri" ünvanı verilir. Seracılık teknikeri seraların yapımı ışıklandırılması havalandırılması ısı ve nem derecelerinin ayarlanması serada yetişecek bitkiler ile ilgili kültürel işlemlerin yapılması bitki bakımı ve ürünlerin pazarlanması gibi işleri yürütür.

Çalışma Alanları: Seracılık teknikeri devlet sektörüne veya özel sektöre ait seralarda çalışabileceği gibi kendisi özel seralar kurabilir. Seracılık ülkemizde giderek yaygınlaşan bir çalışma alanıdır.