Fidan ve Fidecilik Bölümü Nedir? - Fidan ve Fidecilik Bölümü Hakkında

Bu programın amacı ziraat alanında fidan ve fide yetiştiriciliği aşılama ve sulama gibi alanlarda uzman yetiştirmektir.

Programın Amacı: Fidan ve fidecilik programının amacı sebze meyve ve süs bitkilerinin fide ve fidanlarının yetiştirilmesinde çalışacak ana insangücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Fidan ve fidecilik programında genel ekonomi bilgisayar bitki fizyolojisi bitki morfolojisi tarımsal meteoroloji fide ve fidancılıkta sulama sistemleri süs bitkileri yetiştirme teknikleri gibi dersler okutulmakta ve uygulamalar yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler: Fidan ve fidecilik programında okumak isteyenlerin biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılıbitki üretmekten ve açık havada çalışmaktan zevk alan bedence sağlam dayanıklı kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Fidan ve fidecilik programını bitirenlere "Fidan ve Fidecilik Teknikeri" ünvanı verilir. Fidan ve fidecilik teknikeri çalıştığı kurumda ziraat mühendislerine yardımcı eleman olarak fide ve fidanların üretim planlarının hazırlanması gübreleme sulama budama gibi işleri yürütürgenellikle açık havada çalışır.

Çalışma Alanları: Fidan ve fidecilik teknikerleri devlete veya özel sektöre ait fidanlıklarda veya çiftliklerde çalışabildiği gibi az bir sermaye ile kendi işlerini de kurabilirler yenilikleri izleyebilen ve kendini geliştirebilen bir tekniker her zaman iyi bir iş bulabilirler.