Sanatçılar yazarlar ve gazetecilerin yaşadığı dönemin tanıkları olduğu söylenir. Bu tanıklık sanatçı ve yazarın uçsuz bucaksız düşsel dünyasında anı fotoğraf ve yazılarında kalıcılaşırsa bir anlam kazanır. Kanımca sanatçılar yazarlar ve gazeteciler topluma karşı sorumlu olduklarından biraz da buna mecburdurlar.

Dünya çok hızlı dönüyor. Teknoloji akıllara durgunluk verecek şekilde gelişiyor ilerliyor. Alışkanlıklaryaşam biçimleri tüketim kalıpları sürekli değişime zorlanıyor değişiyor. Hızla değişen yaşamın an 'larını yakalayıp gelecek nesillere aktarmak ancak sanatçıyazar ve gazetecilerin bu görevi yerine getirmeleri ile mümkündür.

Kaybolan eskiyen meslekleri ve sanatkârlarını yakından tanımak tarihsel gerçeklik olduğu kadarsosyolojik ve psikolojik/duygusal zenginliktir. Marx'ın da önemle vurguladığı gibi sosyal güçlerin ve bilimsel uygulamaların tarihsel değişimdeki en önemli belirleyicisi ekonomik koşullardır. Bu meslek ve nesnelerin kayboluşunun nedeni ekonomik koşulların değişmesinden kaynaklanıyor.

Kaybolan meslekler için seçilen sade mekânlar bu mekânlarda dökülen göz nuru ve alınterinin mübarekliğiyle harmanlanan yoğun emek her zaman anılmaya değerdir diye düşünüyorum. Dün olmadan bugün bugün olmadan yarın var olabilir mi? Akıl hünerinin birer nişanesi olan bu mesleklere karşı nankör olmamalıyız: Zarafet ince işçilik dikkat ve titizlik isteyen bu meslekler bizleri eski zamanlara bağlayan çok önemli bağlardan biridir. Bu meslekler eski kültürümüzün birer birikimidir: İçlerinde çok şeyi saklamaktadırlar. Ama ne yazık ki; kaybolan veya kaybolmaya yüz tutmuş unutulan bu meslekler kimimizin belleğinde tatlı bir anı kimimizin de belleğinde kaydı olmayan veya sadece ses duyum yoluyla duyulan bir sözcüktür.

Bugün taşçılık hattatlık değirmencilik şerbetçilik gazozculuk şarapçılık karcılık dokumacılıkgoşkarlık çömlekçilik demircilik kalaycılık tenekecilik nalıncılık hancılık nalbantlık çulculuksepetçilik gibi meslekler d eğişen ekonomik koşulların bir sonucu olarak seri üretime robotlaramakinalara yenik düştü. Birer birer tarihteki yerlerini aldı ve alıyorlar.