Yapı Ressamlığı Bölümü Nedir? - Yapı Ressamlığı Bölümü Hakkında - Yapı Ressamlığı Bölümü Mezunları Ne iş Yapar?

Yapı ressamlığı programının amacı her türlü bina köprüharita yapımında mimarlarla birlikte çalışacak ara elemanı yetiştirmektir. Resim grafik ve tasarım yeteneklere sahip olunması gerekir.

Programın Amacı: Yapı ressamlığı programının amacı mühendisler ve mimarlar tarafından tasarlanmış olan inşaat projelerini istenilen ölçülere göre çizebilen elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Yapı ressamlığı programında matematik bilgisayar yapı statiği yapı bilgisi perspektif çizimler bina bilgisi sıhhi tesisat kalorifer tesisatı çizimi mimarı proje gibi dersler işlenmektedir.

. Gereken Nitelikler: Yapı ressamlığı programında okumak isteyenlerin görme keskinliğine şekil ve uzay ilişkilerini görebilme el ve gözü içgüdümle kullanabilme zihinde canlandırma ve düzgün çizim yapabilme yeteneklerine sahip dikkatli ve titiz kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Yapı ressamlığı programını bitirenlere "Yapı Ressamlığı Teknikeri" ünvanı verilir. Yapı ressamlığı teknikerleri mimar ve mühendisler tarafından hazırlanmış projeyi istenilen ölçülere göre çizer projelerin uygulanmasında metraj keşif ve hak ediş hesap ve çizelgelerin hazırlanmasında mimar ve mühendislere yardımcı olur; statik proje ve hesaplarının kontrolünü yaparlar. Yapı ressamlığı teknikerleri iyi aydınlatılmış bir ortamda ayakta veya oturarak mimarların denetimi altında çalışırlar.

Çalışma Alanları: Yapı ressamlığı teknikerleri Bayındırlık İmar ve İskân Bakanlığı belediyeler gibi kamu kuruluşlarında işletmelerin resim atölyelerinde mühendislik ve mimarlık bürolarında inşaat şirketlerinde çalışabilirler. Bilgisayar yapı ressamlığında işlerin daha kolay yapılmasını sağlamıştır. Bu gelişmelerin yakında meslek uygulamasında bazı değişikliklere yol açması kaçınılmazdır.