Yapı Öğretmenliği Bölümü Nedir? - Yapı Öğretmenliği Bölümü Hakkında

Matematik kimya fizik yapı malzemesi teknik resimatölye teknikerleri ( ahşap) atölye teknikleri (kagir) yapı bilgisi yapı makinaları meslek resmi statik ve yapı hesapları cisimlerin dayanımı zemin mekaniği yapı tasarımı temel inşaat topografya betonarme su yapılarıeğitim yönetimi elektrik tesisat bilgisi sihhi tesisat bilgisiçelik yapılar ölçme-değerlendirme eğitim ekonomisi yapı işletmesi ve maliyet hesapları gibi dersler uygulamalı olarak işlenir. Bu programa yalnız alt yapı inşaat-üst yapı yapı-yapıcılık ve yapı ressamlığı kolu çıkışlı adaylar alınmaktadır. Öğretmen ünvanı alan mezunlar inşaat teknik liseleri yapı ve endüstri meslek liselerinde atölye ve meslek dersleri öğretmeni olarak görev yaparlar. Özel sektör ve kamu kuruluşlarında çalışabilirler.