Urdu Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir? - Urdu Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında - Urdu Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bu programda Pakistan-Müslümün Hindistan tarih i ve kütür tarihine dayalı olarak konuşma dili ve edebiyatını inceleme ve yazma yeteneği sağlamak amacıyla kültür ve edebiyat tarihi konularında eğitim yapılmaktadır. Mezunlar Osmanlıca-Arapça-Farsça yazma ve basma eserlerin bulunduğu kütüphane ve arşivlerde TRTde Dışişleri Bakanlığında çalışabilirler. Urdu dili ve Pakistan araştırmaları programında Pakistan-Müslüman Hindistan tarihi ve kültür Urduca konuşma dili ve edebiyatını inceleme ve yazma yeteneğini geliştirici eğitim yapılmaktadır.