Uçak Gövdesi Bölümü Nedir? - Uçak Gövdesi Bölümü Hakkında - Uçak Gövdesi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Uçak gövdesi programının amacı uçak gövdelerinin yapımında çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Uçak gövdesi programında eğitim görmek isteyen bir kimseninçizim yeteneğine sahip dikkatli bir kimse olması beklenir.