Turizm Rehberliği Bölümü Nedir? - Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında - Turizm Rehberliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Turizm Rehberliği programının amacı ülkemizdeki tabiat ve kültür varlıkları hakkında yerli ve yabancı turistlere bilgi verecek turist rehberlerini yetiştirmektir. Turist rehberleriturist bölgelerde turizm bürolarına bağlı olarak çalışabilirler ya da Turizm Bakanlığına bağlı kurumlarda görev alabilirler.

Programın Amacı: Turizm rehberliği programının amacıülkemizin tabiat ve kültür varlıkları hakkında yerli ve yabancı turistlere bilgi verecek turist rehberlerini yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Turist rehberliği programında yabancı dil güzel sanatlar genel turizm bilgisi coğrafya tarih mitoloji arkeoloji folklorturist rehberliği gibi meslek dersleri dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler: Turizm rehberliği programına girmek isteyen kişilerin normalin üstünde bir akademik yeteneğe özellikle akıcı bir dille konuşabilme yeteneğini güçlü bir belleğe ve ikna gücüne sahip seyahat etmekten hoşlanan kimseler olmaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Turizm rehberliği programını bitirenlere "Turist Rehberi" ünvanı verilmektedir. Turist rehberleri turistik bölgelerdeki turizm bürolarında ya da müzelerde görev alırlar; yerli ve yabancı turistlere ülkemizin kültür varlıklarını ve tabiatını tanıtırlar. Turist rehberleri ören yerlerininmüze saray gibi kültür varlıklarının bulunduğu yerleri gezdirir ve buraların tarihi geçmişi ve halihazır özellikleri hakkında açıklamalar yapar.

Çalışma Alanları: Turist rehberleri turistlik bölgelerde turizm bürolarına bağlı olarak çalışabilirler ya da Turizm ve Tanıtma Bakanlığına bağlı kurumlarda görev alabilirler.