Trikotaj Öğretmenliği Bölümü Nedir? - Trikotaj Öğretmenliği Bölümü Hakkında

Trikotoj öğretmenliği programı Kız Sanat Eğitimi Yüksekokullarına Meslek Liselerine Pratik Kız Sanat Okullarına öğretmen yitiştirir. Mezunlar meslek liseleripratik sanat okulları ve özel kuruluşlarda iş bulma imkânına sahiptirler.