Tıbbi Laboratuvar Bölümü Nedir? - Tıbbi Laboratuvar Bölümü Hakkında - Tıbbi Laboratuvar Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Tıbbi laboratuvar programı hastane laboratuvar ve kliniklerde kullanılan sağlık personelinin yetiştirilmesi konularında teorik ve pratik eğitim yapar. Bu programa girmek isteyen öğrenciler kendilerini biyoloji fizik kimya ve insan bilimleri alanlarında iyi yetiştirmelidirler. Bu program mezunları genellikle üniversitede devlet hastaneleri ile özel hastanelerde çalışırlar.

Programın Amacı: Tıbbi laboratuvar programı hastanelaboratuvar ve kliniklerde kullanılan cihazların çalıştırılmasısağlık kuruluşlarında değişik tahlillerin yapılması ile ilgili teknik sağlık personelinin yetiştirilmesi konularında teorik ve pratik eğitim yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Tıbbi laboratuvar programında öğretimin ilk yılında psikoloji biyoloji anatomi fizik parazitoloji entomoloji mikrobiyoloji kimya gibi temel bilim dersleri; ikinci yılda patolojigenetik histoloji biyofizik biyokimya radyoloji gibi temel tıp dersleri okutulur. Ayrıca mikrobiyoloji ve parazitoloji biyokimya kemotoloji nükleer tıp radyoloji patoloji dallarında öğrencilere staj yaptırılır.

Gereken Nitelikler: Bu programa girmek isteyen öğrencilerin biyoloji fizik kimya ve insan bilimleri alanlarına ilgili kapalı ortamlarda çalışmaktan hoşlanan dikkatli ve sorumlu kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Mezunlar "Tıp Laboratuvarı Teknikeri" ünvanını alırlar. Bunlar çalıştıkları laboratuvar ve bilim dallarında uzman yönetiminde tekniklere uygun test ve analizler yaparlar.

Çalışma Alanları: Bu alanda eğitim görenler sağlık ocakları devlet hastaneleri üniversite hastaneleri özel klinikler ve laboratuvarlarda çalışacakları gibi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilatlarında da çalışabilirler. Ülkemizde bu alanda yetişmiş elemana ihtiyaç olduğundan mezunlar kolaylıkla iş bulabilirler.