Tesisat Öğretmenliği Bölümü Nedir? - Tesisat Öğretmenliği Bölümü Hakkında

Meslek liselerinin okul programlarındaki tesisat konuları ile ilgili bilgi beceri tutum ve davranışlar için gerekli mesleki eğitimle beraber öğretmenlik formasyon eğitimi de verilerek meslek dersi öğretmenleri yetiştirilir.