Tarımsal Sulama Yöntemi Bölümü Nedir? - Tarımsal Sulama Yöntemi Bölümü Hakkında - Tarımsal Sulama Yöntemi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Programın Amacı

Tarımsal yapılar ve sulama programının amacı tarım arazisinin erozyondan korunması sulanması ve verimin artırılması için yöntemler geliştirilmesi ve tarımsal yapıların planlanması konularında çalışacak teknik insangücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Tarımsal yapılar ve sulama programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda fizik kimya matematik jeoloji gibi temel dersler ile ekonomi meteoroloji inşaat malzeme bilgisitarım ekonomisi tarım makineleri kırsal yerleşim tekniğizemin mekaniği hidroloji mukavemet su kaynaklarının planlanması gibi alan dersleri okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Tarımsal yapılar ve sulama alanında çalışmak isteyen kimselerin normalin üzerinde genel akademik yeteneğeşekil-uzay ilişkilerini ve mekanik ilişkileri görebilme ve düşüncelerini başkalarına aktarabilme gücüne sahip kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ışler

Tarımsal yapılar ve sulama programını bitirenlere "Ziraat Mühendisi" unvanı verilir. Tarımsal yapılar ve sulama alanında yetişen bir ziraat mühendisi tarımsal üretimin alt yapısını oluşturan sulama drenaj tarımsal yapı ve tesisler kırsal yerleşme köy içme suları ve köy yolları konularında çalışmaları planlar projelendirir ve yapımını denetler.

Çalışma Alanları

Tarımsal yapılar ve sulama alanında yetişmiş olan ziraat mühendisleri Orman Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda ve DSİ'de görev alabilirler.