Tarım Ekonomisi Bölümü Nedir? - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında - Tarım Ekonomisi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Programın Amacı

Tarım ekonomisi programının amacı tarıma ayrılan alansermaye ve işgücünün en verimli şekilde kullanılması için gerekli planlamalar yapacak teknik insangücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Tarım ekonomisi programında matematik fizik kimyajeoloji botanik istatistik meteoroloji ve ekonomi gibi temel derslerden başka; maliye tarımsal pazarlamatarımsal kooperatifçilik tarım hukuku tarım politikasıtarımsal kıymet takdiri gibi alanla ilgili dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Tarım ekonomisi alanında çalışmak isteyen kimselerin normalin üzerinde bir genel akademik yeteneğe sahip olmaları biyolojiye ve tarım konularına olduğu kadar ekonomiye de ilgi duymaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ışler

Tarım ekonomisi programını bitirenlere "Ziraat Mühendisi" unvanı verilir ve diplomada bitirilen bölüm belirtilir. Tarım ekonomisi alanında yetişen ziraat mühendisi tarımsal üretim kaynaklarından en az masrafla yüksek verimi elde etmek için neler yapılması gerektiğini araştırır; projelerini hazırlar tarım ürünlerinin pazarlanması için gerekli önlemler geliştirir. Tarımın ekonomik sorunlarına çözüm bulmak amacı ile araştırmalar yapar; tarım politikasını belirleyen kuruluşlara danışmanlık hizmeti verir.

Çalışma Alanları

Tarım ekonomisinde yetişmiş ziraat mühendisleri Orman Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına bağlı tüm kuruluşlarda tarım kredi kooperatiflerinde T.C. Ziraat Bankasında DSİ Genel Müdürlüğünde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında DPT MPM Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nde Türkiye Kalkınma Vakfında ve özel proje hazırlama bürolarında görev alabilirler