Tarım Alet ve Makineleri Bölümü Nedir? - Tarım Alet ve Makineleri Bölümü Hakkında - Tarım Alet ve Makineleri Bölümü Mezunları Ne iş Yapar?

Tarım alet ve makineleri programı her çeşit tarım alet ve makinelerinin imalatında projelendirilmesinin yapılması ve işletilmesinde mühendis ile ustabaşı arasında köprü görevini yapacak eleman yetiştirir. Tarım alet ve makineleri teknikeri kamu kesiminde Orman Tarım ve Köy İşleri Bakanlıkları Teşkilatlarında T.C. Zirai Donatım Fabrikaları Bölge Müdürlükleri�nde Tarım-Kredi Kooperatiflerinde görev alırlar.

Programın Amacı: Tarım alet ve makineleri programı her çeşit tarım alet ve makinelerinin imalatının projelendirilmesiyapılması ve işletilmesinde mühendis ile ustabaşı arasında köprü görevini yapacak elemanlar yetiştirir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Tarım alet ve makineleri programında teknik resim malzeme ve makine bilgisi tarım tekniği matematik fizik mekanik gibi dersler okutulmakta ve uygulamalar yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler: Tarım alet ve makineleri programına girmek isteyenlerin temel bilimlerde özellikle fizikte başarılı mekanik ilişkileri şekil ve uzay ilişkilerini görebilme gücüne sahip olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Tarım alet ve makineleri programından mezun olanlara "Tarım Alet ve Makineleri Teknikeri" ünvanı verilir. Tarım alet ve makineleri teknikeri tarım alet ve makinelerinin üretimde mühendis ile işçi arasında ara eleman olarak görev yapar.

Çalışma Alanları: Tarım alet ve makineleri teknikeri kamu kesiminde Orman Tarım ve Köy İşleri Bakanlıkları teşkilatlarında T.C. Zirai Donatım Kurumu fabrika ve bölge müdürlüklerinde pancar ve tarım-kredi kooperatiflerinde görev alırlar. Tarım alet ve makineleri teknikeri öğrenimi sırasında aldığı genel konstrüksiyonimalat ve malzeme bilgisi nedeniyle serbest çalışma tarım alet ve makineleri imal eden özel kuruluşlarda da iş bulma olanağına sahiptir.