Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Nedir? - Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Hakkında - Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Mezunları Ne iş Yapar?

Şehir ve Bölge Planlama bölümü şehir planlama ile ilgili olup alanın ekonomik olanaklara insanların ihtiyaçlarına ve estetik kurallara uygun olarak planlaması ve çevre düzenlenmesine ilişkin eğitim ve araştırma yapar. Ülkemizde şehir plancılarının çoğunluğu planlamacı olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Kültür Bakanlığı Turizm ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarında görev almaktadır. Serbest çalışan şehir plancılığı yeni bir meslektir. Bu nedenle şehir plancıları gerek kamu kesiminde gerek özel kesimde kolayca ve oldukça doyurucu ücretlerle iş bulabilmektedirler.

Programın Amacı: Şehir ve bölge planlama bölümü şehir alanının ekonomik olanaklara insanların ihtiyaçlarına ve estetik kurallara uygun olarak planlanması ve çevre düzenlenmesine ilişkin eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Şehir ve bölge planlama bölümlerinde öğretimin ilk yılında öğrenciler matematik sosyoloji antropoloji (insanbilim) ekonomi şehir planlamaya giriş dersleri alırlar. Daha sonraki yıllarda ise mühendislik bilimleri (jeodezi-fotogrametri çevrebilim bilgisayar vb.); şehir ve köy sosyolojisiplanlaması ekonomisi şehir desenleme istatistik araştırma yöntemleri gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler: Şehir ve bölge planlama bölümlerine girebilmek için üstün bir akademik yeteneğin yanı sıra matematik sosyoloji antropoloji psikoloji tarih gibi derslerde başarılı olmak gerekir. Ayrıca kişinin mimarlar için gerekli diğer niteliklere de sahip olması çalışma hayatında başarısını artırır.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Şehir ve bölge planlama programından mezun olanlar "Şehir Plancısı" ünvanını alırlar. Şehir plancısı şehirde konut endüstri ticaret eğitim sağlık vb. gereksinimler için arazinin nasıl kullanılacağına binaların nerelere hangi yoğunlukta yerleştirileceğine karar verir ve bu kararın uygulanması ile ilgilenir sosyo-ekonomik gelişmelere paralel olarak şehirlerin gelişmesi için gerekli mekân düzenlemesini en uygun ve ekonomik biçimde oluşturmaya çalışır. Bunun için şehir plancısı doğal çevresosyo-ekonomik yapı ve şehrin mekân yapısı arasında var olan ya da olması gereken karşılıklı ilişkileri dikkate alır. Şehrin fiziksel sosyo-ekonomik ve demografik (nüfus) durumunu inceler geleceğe ilişkin tahminler yapar. Şehir plancısının bir kentin planının hazırlanması ve planın uygulanması aşamalarında sosyal mühendislik ve yönetim bilimlerinden çok sayıda uzmanla birarada çalışması gerekmektedir. Kentin gelişimi ve biçimi ile ilgili kararları şehir plancısı verirken; örneğin alt yapı ile ilgili uygulamalarda çevre mühendisleriyle açık alan düzenlemeleri ile ilgili konularda peyzaj mimarlarıyla işbirliğine gerek duyulmaktadır.

Çalışma Alanları: Ülkemizde şehir plancılarının çoğunluğu planlamacı olarak Bayındırlık ve İskân BakanlığıKültür Bakanlığı Turizm Bakanlığı Enerji Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarında görev almaktadırlar. Serbest çalışan şehir plancıları İller Bankası tarafından ihaleye çıkarılan şehir imar planlarını hazırlama işini alabilirler. Ülkemizde şehir plancılığı yeni bir meslektir. Bu nedenle şehir plancıları gerek kamu kesiminde gerek özel kesimde kolay ve oldukça doyurucu ücretli iş bulabilmektedirler.