Su Ürünleri Bölümü Nedir? - Su Ürünleri Bölümü Hakkında - Su Ürünleri Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Su ürünleri alanında yetişen ziraat mühendisi denizlerdegöllerde ve akarsularda yaşayan ve besin olarak yararlanılabilecek hayvan ve bitkilerin yaşayışlarını incelerler üreme ve av dönemlerin belirler bunların en ekonomik biçimde üretimi ve pazarlamasını planlarürünlerin besin değerlerini koruması için önlemler alır. Tarım Orman ve Köy İşleri bakanlığına bağlı su ürünleri üretme çiftliklerinde çalışabilirler veya kendileri özel üretim çiftlikleri kurabilirler.

Programın Amacı: Su ürünleri programında matematikfizik kimyabiyoloji gibi temel bilim; balık istakoz kerevit gibi su hayvanlarının avlanması bunların havuzlarda üretilmesi ve pazarlanması alanında çalışacak insangücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Su ürünleri programında matematik fizik kimya biyoloji gibi temel bilim derslerinden başka ekoloji balık üretim teknolojisi su kimyası ve kirlenmesi balık besleme ve yem teknolojisi av malzemeleri yapım tekniği kooperatifçilik ve modern işletme tekniği gibi dersler okutulmaktauygulamalar yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler: Su ürünleri programına girmek isteyen kimselerin başta biyoloji olmak üzere temel bilimlere ilgi duymaları açık havada çalışmaktan ve balık yetiştirmekten hoşlanmaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Su ürünleri programını bitirenlere "Su Ürünleri Teknikeri" ünvanı verilir. Su ürünleri teknikeri balık istakoz sünger vb. su hayvanlarının avlanma mevsimi ve avlanma teknikleri konusunda balıkçıları aydınlatır. Su ürünlerinin havuzlarda üretimi için yumurtaların havuzlara yerleştirilmesi havuzların mikroplardan arındırılması balıkların doğal veya yapay yemlerle beslenmesiambalajlanması ve pazarlanması ile ilgili işleri su ürünleri ziraat mühendisinin denetimi altında yürütür.

Çalışma Alanları: Su ürünleri teknikeri devlet sektöründe veya özel sektöre ait su ürünleri üretim merkezlerinde çalışabilir veya kendileri özel üretim yeri açabilir.