Sosyal Antropoloji Bölümü Nedir? - Sosyal Antropoloji Bölümü Hakkında - Sosyal Antropoloji Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bu bölümde insan türünün başlangıcı oluşumu gelişimi; insanın biyolojik evrimi teorisi ırkların doğuşu yayılışı ve fiziksel özellikleri ile toplumların ve kültürlerin oluşumgelişim ve değişimi incelendiği gibi çağımızda yaşamakta olan toplumların ve bu toplumdaki değişik kesimlerin yaşayışları; kültür-kişilik ilişkileri ile toplumsal değişme ve gelişmede etkili olan faktörleri ortaya çıkarmaya yönelik araştırmalar da yapılır. Mezunları Tabiat veya Doğa Tarihi Müzelerinde Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı DptKültür Bakanlığı Turizm Bakanlığı TRT Milli Folklor Enstitüsü gibi kuruluşların Kültür ve Eğitim birimlerinde sosyal araştırmacı olarak görev alabilmektedirler.

Programın Amacı: Sosyal antropoloji programının amacıçeşitli insan topluluklarının yaşama biçimlerini kültürlerin oluşumunu gelişimini değişimini ve kültürlerarası etkileşimi incelemek ve bu alanda eğitim yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Sosyal antropoloji programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda ekoloji ve kültür tahlili köy ve köy sorunları kültür türleri aile antropolojisi kültür değişmeleri din antropolojisi gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler: Sosyal antropoloji programına girmek isteyenlerin her şeyden önce sosyal bilimlere ilgili konularda başarılı bilimsel merak sahibi olmaları beklenir. İnsanlarla iyi iletişim kurmak dikkatli bir gözlemci olmak analitik düşünebilmek bu alanda başarıyı artırıcı faktörlerdir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Sosyal antropoloji programının bitirenler "Sosyal Antropolog" ünvanı ile görev alırlar. Sosyal antropologlar çeşitli kültürlerde ve Türk toplumunda çeşitli alt kültürler üzerinde araştırmalar yaparlar.Örneğin aile yapısı aile içi ilişkiler akrabalık sistemleri ve değerler sosyal antropologların inceleme konularıdır. Antropologlar çeşitli insan grupları içinde bir süre yaşayarak ve katılımcı gözlem tekniğini kullanarak onların yaşam biçimlerini değerlendirirler.

Çalışma Alanları: Sosyal antropologlar Kültür Bakanlığına bağlı kuruluşlarda TRT'de DPT'de görev alabilirler.