Seramik Sanatları / Seramik ve Cam Bölümü Nedir? - Seramik Sanatları / Seramik ve Cam Bölümü Hakkında

Programın Amacı

Seramik sanatları programının amacı seramik teknolojisicam ve seramik sanatları alanında çalışacak yaratıcı insangücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Seramik sanatları programında çoğunlukla uygulama ağırlıklı desen çalışması ve seramik kimyası alanlarında dersler okutulur. Okutulan diğer dersler sanat konularına ve seramik yapımına dönük bulunmaktadır. Son sınıf öğrencilerinin staj yapma zorunluluğu vardır.

Gereken Nitelikler

Sanata karşı ilgisi ve yeteneği bulunan yaratıcı güce sahip olan her aday bu alanda başarı gösterebilir. El becerisi ve fiziksel olarak el ve kol sağlığı ön planda düşünülmelidir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ışler

Dört yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler "Seramik Sanatçısı" unvanını kazanırlar. Seramik ve cam sanatçısı kil ve topraktan seramik ürün yapımı ile ilgili yöntemler geliştirir; seramik yapımında kullanılacak malzemenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirler kalite ve tip olarak uygun olan malzemeyi seçer pişirmesırlama ve diğer yapım işlerinde uygulanacak metotları belirler ürünü boyar ve süsler.

Çalışma Alanları

Seramik ve cam sanatçılarının serbest çalışma olanaklarının yanı sıra sanatsal üretim teknolojik üretim vb. dallarda imalatta bulunan kuruluşlarda iş bulma olanakları vardır.