Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Nedir? - Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Hakkında - Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Hastane yöneticisi (müdür) sağlık kurumlarında çeşitli etkinliklerin düzenlenme ve yürütülmesinde gerekli personel araç ve gerecin sağlanması sağlık ve muayene ücretlerini saptayacak eleman olarak yetiştirilir. Doktorlarhemşireler ve sağlık personeliyle iyi ilişki kurabilen sabırlıanlayışlı hoşgörülü ve soğukkanlı bireyler olmaları ayrıca insanlara yardım etmekten zevk duymaları gerekmektedir.

Programın Amacı: Sağlık kurumları işletmeciliği programının amacı çeşitli sağlık kurumlarının orta ve üst düzey yönetim kademelerinde çalışacak elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Sağlık kurumları işletmeciliği programında matematik bilgisayarekonomi işletme istatistik hukuk özgür kuramı ve tasarımı tıbbi sosyoloji sağlık işletmelerinde finansal yönetim insan kaynakları yönetimi sağlık politikası ve planlaması sosyal politika ve sağlık sigortacılığı sağlık ve etik koruyucu sağlık hizmetleri yönetimi gibi dersler okutulmaktadır. Bu programda bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir.

Gereken Nitelikler: Sağlık kurumları işletmecisi olmak isteyenlerin matematik ekonomi ve işletme konularına ilgili ve bu alanda başarılı analitik düşünme problem çözmebaşkalarını etkileme ve yönlendirme yetenekleri gelişmiş insanlarla iyi ilişkiler kurabilen kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık meslekte başarıyı artırabilir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Sağlık kurumları işletmeciliği programını bitirenlere "Sağlık Kurumları İşletmecisi (Yönetici)" ünvanı verilir. Sağlık kurumları işletmecisi sağlık kurumlarının personel ihtiyacının karşılanması personelin verimli bir şekilde çalıştırılması gereken araç-gereç vb. satın alınmasıçalışmalarının planlanması ve etkin bir biçimde yürütülmesi gibi işleri yapar.

Çalışma Alanları: Sağlık kurumları işletmecileri kamu üniversite vakıf hastanelerinde özel hastanelerderehabilitasyon merkezlerinde Emekli Sandığı Bağkur SSK gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili birimlerindeözel sigorta şirketlerinde ilaç tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Sağlık kurumlarının özelleştirilmesi veya resmi kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinme artacaktır.