Sağlık İdaresi Bölümü Nedir? - Sağlık İdaresi Bölümü Hakkında - Sağlık İdaresi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bu bölümde sağlık kuruluşlarına uzman elemanlar ve üst düzey yöneticiler yetiştirme amacına yönelik olarak sağlık idaresi alanında ülke yararına ve ülke koşullarına uygun eğitim ve araştırma yapılmaktadır. Sağlık idaresi yüksek okulunu bitirenlere lisans diploması ve hastane yöneticisi (müdür) hastanedeki çok çeşitli etkinliklerin düzenlenmesinden ve yürütülmesinden bölümlere gerekli personel araç ve gerecin sağlanmasından bütçenin hazırlanmasından çeşitli hasta bakım hizmetleri ücretlerinin saptanmasından sorumludur. Yönetici hastanenin halen ve gelecekteki yatak gereksinmesini saptamak için gerekli çalışmaları da yapar.

Programın Amacı: Sağlık İdaresi programları sağlık kuruluşlarının yönetim birimlerinde çalışacak uzman elemanları ve üst düzey yöneticileri yetiştirmekte ve bu alanda araştırma yapmaktadır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Sağlık idaresi programında eğitim süresi 4 yıldır ve bu sürede genel işletme muhasebe (maliyet muhasebesi hastane maliyet muhasebesi) hukuk (hukuka giriş idare hukukuişletme hukuku sağlık hukuku) ekonomi (makro ekonomi mikro ekonomi sağlık ekonomisi) hastane idaresi ve organizasyonu davranış bilimleri yönetim bilimi beslenme biyoistatistik sağlık hizmetleri yönetimi halkla ilişkiler gibi lisans dersleri verilir. Ayrıca sağlık idaresi yüksekokulu öğrencileri sağlık kuruluşlarında özellikle hastanelerde 4 ay süreyle staj yaparlar.

Gereken Nitelikler: Sağlık İdaresi programına girmek isteyen bir kimsenin sözlü düşünme ve hesaplama yeteneği yüksek psikolojisosyoloji ve ekonomi konularına meraklı ve bu alanlarda başarılı sosyal yardım ilgisi güçlü bir kimse olması gereklidir. Sağlık yönetimi sorunları yoğun olan durumu nesnel olarak değerlendirmede güçlük çeken hasta ve hasta sahipleri ile iletişim halinde çalışmayı gerektirdiği için sağlık yöneticisi sabırlıanlayışlı hoşgörülü ve soğukkanlı olmalıdır. Sağlık yöneticisi hastanenin az çok birbirinden bağımsız bölümleri arasında işbirliği sağlamak için bölüm başkanları doktor hemşire ve diğer personel ile iyi bir iletişim kurmak zorundadır. Ayrıca hastanede çalışan sağlık yöneticisi halkla ilişkilerini yürütme hastanenin yönetim düzenini ve politikasını saptama durumunda olduğundan bu mesleğe girmek isteyen kimsenin karar verme gücüne sahip kendine güvenen ağır sorumluluk altında verimli çalışabilen ikna gücü yüksek bir kimse olması beklenir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Sağlık idaresi programını bitirenlere "Sağlık Yöneticisi" ünvanı verilir. Sağlık yöneticisi (müdür) hastanedeki çok çeşitli etkinliklerin düzenlenmesinden ve yürütülmesinden bölümlere gerekli personel araç ve gerecin sağlanmasından bütçenin hazırlanmasındançeşitli hasta bakım hizmetleri ücretlerinin saptanmasından sorumludur. Yönetici hastanenin halen ve gelecekteki yatak gereksinmesini tespit etmek için gerekli çalışmaları da yapar.

Çalışma Alanları: Sağlık yöneticileri kamuya veya özel sektöre ait hastanelerin yönetim işlerinde görev alırlar. Sağlık yöneticiliği ülkemizde son yıllarda bir meslek olarak tanınmaya başlamıştır. Bu nedenle sağlık yöneticilerine büyük gereksinme duyulmaktadır.