Sağlık Bilimleri Bölümü Nedir? - Sağlık Bilimleri Bölümü Hakkında - Sağlık Bilimleri Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bu gruptaki programlardan Tıp 6 Diş Hekimliği ve Veteriner Hekimlik 5 diğerleri 4 yıllıktır. Mezunların alacakları diploma ve ünvanlar ile görevleri yasalarla belirlenmiştir. Bu programlarla ilgili meslek elemanlarının çalışmaları Tabip Odaları tarafından denetlenmektedir.