Sağlık Memurluğu Bölümü Nedir? - Sağlık Memurluğu Bölümü Hakkında - Sağlık Memurluğu Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Hastane klinik ve labaratuvarlarda kullanılan araçların çalıştırılması test ve gerekli tahlillerin yapılmasını sağlayacak teorik ve uygulamalı bilgileri kendisine uğraş edinen elemanlar yetiştirir.

Programın Amacı: Sağlık memurluğu programının amacıinsanların sağlık sorunlarını çözmede yardımcı olacak insan gücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Sağlık memurluğu programında anatomi fizyoloji biyokimyaistatistik mikrobiyoloji parazitoloji psikoloji kişilerarası ilişkiler iç hastalıkları ve bakımı cerrahi hastalıklar ve bakımı bulaşıcı hastalıklar ve bakımı halk sağlığı ve bakımıgibi dersler okutulmakta klinikte uygulama yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler: Sağlık memurluğu programında okumak isteyenlerin biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılıinsanlara yardım etmekten hoşlanan ve insanlarla iyi iletişim kurabilen bedence sağlam dayanıklı sabırlısorumlu ve dikkatli kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Sağlık memurluğu programını bitirenlere "Sağlık Memuru" ünvanı verilir. Sağlık memurları hekimlerle işbirliği halinde çalışırlar. Hastanın ameliyata hazırlanması ameliyat sonrası bakımı hekimin yönergesi doğrultusunda ilaç veya oksijen uygulamalarının yapılması tanı ve tedavi için kullanılan araç-gereç ve ilaçların hazırlanması hastaların hekim tarafından belirlenen tedavi planının uygulanması gibi işler sağlık memurlarının görevlerindendir. Çalışma saatleri değişik olup vardiyalı çalışma ve nöbete kalma söz konusudur.

Çalışma Alanları: Sağlık memurları özel ve resmi hastanelerde dispanserlerde sağlık ocaklarında ana-çocuk sağlığı merkezlerinde günlük bakım ve uzun süreli hasta bakım merkezlerinde ilkyardım merkezlerinde görev alabilirler. Bu alanda yetişmiş insangücüne çok ihtiyaç olduğundan mezunların iş bulma sorunu olmayacaktır