Prehistorya Bölümü Nedir? - Prehistorya Bölümü Hakkında - Prehistorya Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Yontma taş çağından cilalı taş çağına kadar süren dönemle ilgili araştırma ve eğitim yapar. Kültür ve Turizm BakanlığıVakıflar Genel Müdürlüğü MTA ve turizm acentelerinde çalışabilirler.