Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Nedir? - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Hakkında - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve alaşımlarının elde edilmesi ve bunların belli işlemlerden geçirilerek endüstrinin istediği hammadde haline getirilmesiplastik ve seramik gibi metal olmayan maddelerin elde edilmesi ve işlenmesi konularında eğitim ve araştırma yapılır. Kamu ve özel sektöre ait demir çelik alüminyum ve döküm fabrikalarında çalışılabileceği gibi standartlartasarımlar vs. Konularda bürolarda çalışılabilir.

Programın Amacı: Metalurji ve malzeme mühendisliği programınınbileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve alaşımlarının elde edilmesi ve bunların belli işlemlerden geçirilerek endüstrinin istediği hammadde haline getirilmesi plastik seramik gibi metal olmayan maddelerin elde edilmesi ve işlenmesi konularında eğitim yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Metalurji ve malzeme mühendisliği programında eğitim süresi 4 yıldır. Metalurji mühendisliğinin mühendisliğin diğer bütün dallarında olduğu gibi fizik kimya ve matematikle yakın ilişkileri vardır. Öğretimin birinci yılında temel bilimlere ilişkin dersler okutulurken diğer yıllarında demir-çelik ve demirden metal üretimi toz metalurjisi malzeme muayeneleri ışıl işlemler alaşımlar gibi alana özgü konular kuramsal ve uygulamalı olarak verilir. Ayrıca yaz stajı da zorunludur.

Gereken Nitelikler: Metalurji ve malzeme mühendisliği programına girmek isteyenlerin üstün bir genel akademik yeteneğe özellikle sayısal düşünme uzay ilişkilerini görebilme tasarım yeteneklerine sahip; kimya fizikmatematik ve yerbilimlerine ilgili ve bu alanlarda iyi yetişmiş olmaları gerekir. Metalurji endüstrisi bir ağır endüstri olduğundan iş yerinde erkekler tercih edilmektedir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Bu programı bitirenlere "Metalurji Mühendisi" ünvanı verilir. Metalurji ve malzeme mühendisleri her hangi bir tür malzemenin üretimi için gerekli planları yapar ve uygulanmasını denetler. Ayrıca herhangi bir mühendislik tasarım gurubunun üyesi olarak malzeme seçmeönerme ve malzeme kullanımının denetimini yapar; yeni ve özel amaçlara yönelik malzemeler tasarlar. Metalurji ve malzeme mühendisleri yaptıkları işin türüne göre büroda veya gürültülü tozlu sıcak fabrika ortamında çalışırlar.

Çalışma Alanları: Metalurji ve malzeme mühendisleri aşağıda verilen alanlarda faaliyet gösteren kamu veya özel sektör kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi kendi işlerini kurma imkânına da sahiptirler. Entegre demir ve çelik fabrikaları; çelik fabrikaları demir dışı metal ve alaşım fabrikaları; dökümhaneler; haddehane ve metal şekillendirme tesisleri; ısıl işlem tesisleri makine ve imalat endüstrisi; elektrik ve elektronik endüstrisi; kimyapetrokimya petrol maden ve inşaat endüstrisi; askeri amaçlı endüstriler; her türlü mühendislik malzemesinin seçimini test edilmesini ve gerektiğinde yeni malzemelerin geliştirilmesini gerektiren alanlar; yapısal ve elektronik seramik refrakter ve cam üretimi veya tasarımı yapan veya bunları kullanan işletmeler; çeşitli araştırma laboratuvarlarıdır.