Matematik Bölümü Nedir? - Matematik Bölümü Hakkında - Matematik Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Matematik ilke yöntem ve sistemlerin analizi geliştirilmesi ve bunların karşılıklı ilişkileri ile bu ilke ve yöntemlerin bilimsel ve teknolojik olanlara uygulanması gibi konularda eğitim ve araştırma yapılır. Orta öğretim kurumlarında öğretmen yüksek öğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak çalışabilmek için gerekli temel bilgi ve beceriyi kazandırdığından bazı matematikçiler kamu veya özel kuruluşlarda bilgisayar programcısı olarak çalışabilir. Uygulamalı matematik alanında yetişenler DİE MTA TEKDSİ gibi kuruluşlarda çalışabilirler. Ayrıca bilgi işlemistatistik iş-ticaret sosyal ve temel bilimlerdeki araştırmaalanlarında matematikçilere ihtiyaç duyulmaktadır.