Maliye Bölümü Nedir? - Maliye Bölümü Hakkında - Maliye Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Kamu sektöründe ve özel sektörde mali konulara ilişkin sorunlara bilimsel yöntemlerle gerekli çözümleri geliştirecek elemanlar yetiştirilir. Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez Bankası Kamu İktisadi Teşebbüsler DPT mahalli idarelerSayıştay yanında bankalarda ve özel sestörün değişik kuruluşlarında çalışılabilir. Ayrıca büro açarak serbest de çalışılabilmektedir. Maliye programında maliye konusunda çalışacak ara insangücü yetiştirmek amacıyla eğitim yapılır. Mezunlar devlet sektöründe özellikle Maliye ve Gümrük Bakanlıklarında çalışma imkânına sahiptirler. Maliye yüksek okulu mezunları özel sektöre ait kuruluşların mali birimlerinde çalışabilecekleri gibi serbest de çalışabilirler.

Programın Amacı: Maliye programında maliye konusunda çalışacak ara insangücünü yetiştirmek amacı ile eğitim yapılır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Maliye programında kamu maliyesi vergi hukuku muhasebe hukuk işletme ve matematik gibi dersler okutulur. Dersler maliye ve özellikle vergi hukuku ağırlıklıdır.

Gereken Nitelikler: Maliye programında öğrenim görmek isteyenlerin genel akademik yetenek yanında sayısal yeteneğe sahip dikkatli ve titiz kimseler olmaları gerekir. Maliye ve Gümrük Bakanlığı bu programda okuyan öğrencilere burs vermektedir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Maliye programını bitirenlere "Maliye Meslek Elemanı"ünvanı verilir. Maliye meslek elemanları vergi ile ilgili alanlarda ara eleman olarak görev yaparlar.

Çalışma Alanları: Mezunlar devlet sektöründe özellikle Maliye ve Gümrük Bakanlığında çalışma imkânına sahiptirler. Maliye meslek yüksekokulu mezunları özel sektöre ait kuruluşların mali birimlerinde çalışabilecekleri gibi serbest de çalışabilirler.