Makine Resmi ve Konstrüksiyon Öğretmenliği Bölümü Nedir? - Makine Resmi ve Konstrüksiyon Öğretmenliği Bölümü Hakkında

Bölüm teknik resim ve genel makine konstrüksiyonu ile ilgili konularda teorik ve pratik bilgilere sahip makine resmi konsrüksiyonu hazırlanması ve hazırlanmış bir konstrüksiyona göre bir makineye yapabilecek becerilere sahip bu bilgilerine Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lise seviyesinde öğrencilere aktarabilecek elemanlar yetiştirir. Bu bölümü seçenlerin sahip oldukları bilgileri öğretmekten zevk almaları beklenir. Mezunlar meslek liselerinde veya Teknik liselerde iş bulabilirler.