Mahalli İdareler Bölümü Nedir? - Mahalli İdareler Bölümü Hakkında - Mahalli İdareler Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Programın Amacı: Mahalli idareler programının amacımahalli idareler yani belediyeler özel idareler gibi teşkilatların çeşitli bölümlerinde çalışacak ara elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Mahalli idareler programında halkla ilişkiler yönetim bilimi kamu yönetimikamu personel yönetimi mahalli idareler anayasa hukukuidare hukuku büro makineleri büro uygulaması mahalli idareler semineri uygulaması gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler: Bu programa girmek isteyen öğrenciler kendilerini halkla ilişkiler yönetim bilimi personel yönetimi konularında iyi yetiştirmelidirler. Ayrıca bu elemanlar kamu yönetimi konusunda bilgili başka insanlarla işbirliği yapabilecek kadar uyumlu ve geçimli olmalıdırlar.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Bu programdan mezun olanlara "Mahalli İdareler Meslek Elemanı" ünvanı verilir. Bu ünvanı kazanmış kişiler meslek hayatlarında mahalli idarelerin üst yöneticilerinin en yakın yardımcıları olarak çalışırlar ve alınan kararları yürütürler.

Çalışma Alanları: Bu programı bitirenler genellikle belediyeler valilikler ve bunlara bağlı kuruluşlarda görev alırlar. Ülkemizde bu alanda çalışacak yetişmiş elemana büyük ihtiyaç vardır.