Maden Bölümü Nedir? - Maden Bölümü Hakkında - Maden Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Maden programı maden cevherinin bulunması çıkartılması ve işlenmesi konusunda ihtiyaç duyulan ara elemanı yetiştirir. Maden programını bitirenler devlete veya özel sektöre ait maden işletmelerinde görev alabilir.

Programın Amacı: Maden programı maden cevherinin bulunması çıkartılması ve işlenmesi konusunda ihtiyaç duyulan ara elemanı yetiştirir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Maden programında matematik mekanik genel kimya jeoloji ve topografya ve teknik resim dersleri; ikinci yılda ise maden işletmesi cevher hazırlama maden makineleri gibi dersler okutulur. Ayrıca öğrencilerin staj yapma zorunluluğu da vardır.

Gereken Nitelikler: Maden bölümünde eğitim görmek isteyen bir kimsenin genellikle kapalı yerlerde (yeraltı) çalışacağını göz önünde bulundurması gerekir. Bu kişi aynı zamanda işçi ile maden mühendisi arasındaki iletişimi sağlayacağı için kişiler arası ilişkilerde de başarılı olmalıdır.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Maden programını bitirenlere "Maden Teknikeri" ünvanı verilir. Maden teknikerleri kömür ve diğer madenlerin yeryüzüne çıkarılması için kuyuların ve galerilerin açılmasımadenlerin işletilmesi için gerekli işlemleri maden mühendisinin gözetim ve denetimi altında yürütür.

Çalışma Alanları: Maden programını bitirenler devlete veya özel sektöre ait maden işletmelerinde görev alabilirler.