Jeoloji Mühendisliği Bölümü Nedir? - Jeoloji Mühendisliği Bölümü Hakkında - Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?


Jeoloji yerkürenin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceler jeoloji mühendisliği bölümündejeoloji biliminin sağladığı bilgileri mühendislik alanına uygulanmasına ilişkin yöntemler konusunda eğitim ve araştırma yapılır. Mta Tpao Dsi İller Bankası Tki Devlet Karayolları Ysi seramik ve cam fabrikalarıl deprem araştırma enstitüsünde çalışılabilir.

Programın Amacı: Jeoloji yerkürenin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceler. Jeoloji mühendisliği bölümü jeoloji biliminin sağladığı bilgilerin mühendislik alanına uygulamasına ilişkin kuram ve yöntemler konusunda eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Jeoloji mühendisliği programı matematik fizik kimya gibi temel ve jeoloji mühendislik vb. Alanlarda uzmanlık derslerinden oluşur. Üçüncü ve dördüncü yıllarda kuramsal mühendislik dersleri yanında arazi uygulamaları ve laboratuvar çalışmalarına büyük ölçüde yer verilir. Ayrıcaöğrencilerin staj yapma zorunluluğu vardır.

Gereken Nitelikler: Jeoloji mühendisliği alanında çalışacak kişinin üstün bir akademik yeteneğe sahip jeolojifizik kimyamatematik coğrafya ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı açık havada çalışmaktan hoşlanan bir kimse olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Üniversitelerin jeoloji mühendisliği bölümünü bitirenler bu alanda "Jeoloji Mühendisi" ünvanına hak kazanırlar. Jeoloji mühendisi çalıştığı kurumda yeraltındaki doğal kaynakların maden petrol endüstriyel hammaddeler yeraltı suyu jeotermik enerjinin bilimsel ve teknik yöntemlerle araştırılmasına bulunmasına ve rezervlerin hesaplanmasına; kentleşme alanları liman havaalanıbaraj yerleri ile tünel karayolu ve demiryollarının geçeceği yerlerin en uygun jeolojik özelliklerine göre seçilmesine çalışır bu alanda araştırma ve incelemeler yapar. Jeoloji mühendisi yeryüzünün jeolojik haritalarını yapar yeryüzü ve yeraltına ait elde edilen bilgileri bütünleştirerek uygulamaya dönüştürür. Jeoloji mühendisleri jeofizik ve maden mühendisleri ile yakın bir işbirliği içinde çalışırlar.

Çalışma Alanları: Bu alanda yetişenlerin büyük bir bölümü kamu kuruluşlarında pek azı ise özel sektörde çalışmaktadır. Jeoloji mühendislerinin çalıştığı belli başlı kuruluşlar şunlardır: MTA DSİ İller Bankası EtibankTKİ Devlet Karayolları Yol-Su Elektrik Kurumu Deprem Araştırma Enstitüsü ve özel sektör de seramik ve cam fabrikalarıdır.