Jeofizik Mühendisliği Bölümü Nedir? - Jeofizik Mühendisliği Bölümü Hakkında - Jeofizik Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?


Her türlü liği madenin aranması bulunması rezervlerin özelliklerinin tespiti ve işletmeye başlanmaısndan önce arazi çalışmaları yapılması ayrıca baraj demiryolukarayolu ve havaalanlarının zemin etüdleri ve depremle ilgili eğitim ve araştırmaların yapılması bu bölümün çalışma alanlarıdır. MTA TPAO DSİ TKİ Elektrik İşleri Edüt İdaresi YSE belediyeler özel maden ve sondaj şirketlerinde çalışılabilir.

Programın Amacı: Jeofizik mühendisliği programı petrolher çeşit maden ve endüstriyel minerallerin aranmasıbulunan rezervlerin özelliklerinin saptanması ve maden mühendisleri tarafından işletilmeye başlanıncaya kadar jeoloji mühendisleri ile işbirliği ile arazi çalışmaları yapılmasıayrıca yeraltı suyu ve jeotermal enerji araştırmaları ile baraj demiryolu karayolu ve havaalanlarının zemin etütleri ve deprem ile ilgili konularda eğitim ve araştırma etkinliklerini yürütür.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Eğitim programında matematik fizik kimya dinamik statikjeodezi ve topografya gibi temel derslerin yanı sıra jeoloji ve jeofiziğe ait meslek dersleri bulunmaktadır. Jeolojiye ait meslek dersleri genel jeoloji stratigrafi petrografi tektonik maden jeolojisi petrol jeolojisimühendislik jeolojisi ve hidrojeolojiden oluşur. Jeofiziğe ait meslek dersleri ise sismoloji sismik prospeksiyonmagnetizma gravimetri jeofizik prospeksiyon (gravite-magnetik) elektrik alan teorisi jeofizik prospeksiyon (elektrik-elektromagnetik) yer fiziği ve mühendislik jeofiziğinden oluşur. Meslek derslerinin yarısı teorik yarısı uygulamalıdır. Ayrıca öğretim üyelerinin denetiminde kampta ve ilgili kurumlarda staj yapılır.

Gereken Nitelikler: Jeofizik mühendisliği programına girmek isteyenlerin normalin üzerinde bir genel akademik yeteneğe sahip temel bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı açık havada çalışmaktan hoşlanan bedence güçlü kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Mezunlara "Jeofizik Mühendisi" ünvanı verilir. izik mühendisi kendisine en yakın meslek üyesi olan jeoloji mühendisi ile aynı kurumda çalıştığında genelde jeoloji araştırmaları ile kesin sonuca gidilemeyen problemlerin çözümünde etkili olur. Jeofizik mühendisi arazide veya laboratuvarda ölçü alır gerekli düzeltmeleri uygular ve böylece elde ettiği sonuçları yorumlar. Jeofizik mühendisi bu yorumlamaları dolayısıyla daima keşif işi yapmaktadır. Jeofizik mühendisleri hemen hemen her zaman yeryüzünün altı ile uğraşır yeraltındaki petrol cevher yeraltı suyu araştırmaları ile büyük köprü bina ve barajların zemin ölçüleri gibi konularda çalışır. Bir bakıma yeraltının röntgenini çıkarır.

Çalışma Alanları: Jeofizik mühendisleri Maden Tetkik Arama Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Devlet Su İşleri Etibank Genel Müdürlüğü Türkiye Kömür İşletmeleri Elektrik İşleri Etüd İdaresi Toprak-Su Yol-Su-Elektrik Kurumu yabancı petrol şirketleri özel maden ve sondaj şirketleri ile büyük şehir belediyelerinde çalışmaktadırlar.