İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir? - İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında - İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bölümde İtalyan Dilinin gramer yapısı incelenmekte İtalyan Edebiyat ve kültürünü başlangıçtan günümüze kadar ele alan belli başlı akımlar ve yazarlar araştırılmakta ve bu alanda eğitim yapılmaktadır. Mezunlar turizm sektöründetercüme bürolarında Türkiye-de etkinlik gösteren İtalyan kuruluşlarında iş bulabilirler. İtalyan dili ve edebiyatı programında İtalyan dilinin gramer yapısı incelenmekteİtalyan edebiyat ve kültürünü başlangıçtan günümüze kadar ele alan belli başlı akımlar ve yazarlar araştırılmakta ve bu alanda eğitim yapılmaktadır.