İşletme Mühendisliği Bölümü Nedir? - İşletme Mühendisliği Bölümü Hakkında - İşletme Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

İşletmelerin teknik kadroları ile sosyal bilimler eğitimi görmüş işletmeci kadroları ile sosyal bilimler eğitimi görmüş işletmeci kadrolar arasındaki bağı kurabilecek yönetim elemanları yetiştirme amacına yönelik eğitim ve araştırma yapılır. Kamu İktisadi teşekkürlere bağlı büyük işletmelerde özel sektörün büyük fabrikalarında üretim faaliyetleri ile işletme faliyetlerinin koordinasyonunu sağlamaya yönelik olarak çalışılabilir.

Programın Amacı: İşletme mühendisliği programıişletmelerin teknik kadroları ile sosyal bilimler eğitimi görmüş işletmeci kadroları arasındaki bağı kurabilecek yönetim elemanları yetiştirme amacına yönelik eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: İşletme mühendisliği programında matematik fizik kimya gibi temel fen bilimleri dersleri verilir. Daha sonraki yıllarda ise öğrenciler istatistik bilgisayar programcılığı ekonomimaliye hukuk sosyal psikoloji vb. alanlara ilişkin dersleri alırlar. Okutulan derslerin yüzde 36'sı temel mühendislikyüzde 25'i işletmecilik ve yüzde 20'si sayısal derslerdir. Öğrenciler ayrıca bir kamu veya özel sektör işletmesinde 6 hafta üretim bölümlerinde 6 hafta idari bölümlerde olmak üzere toplam 12 haftalık staj yapmak zorundadırlar.

Gereken Nitelikler: İşletme mühendisliği bölümüne girebilmek ve bu bölümde başarılı olabilmek için bir öğrencinin üstün bir genel akademik yeteneğin yanı sıra özellikle sayısal düşünme yeteneğine sahipmatematik fizik kimya gibi temel fen sosyoloji ve psikoloji gibi sosyal bilim derslerinde başarılı olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: İşletme mühendisliği bölümünü bitiren öğrenciye "İşletme Mühendisi" ünvanı verilir. İşletme mühendisi fabrikalarda üretim faaliyetleri ile ürünün pazarlanması ve maliyetin hesaplanması gibi işletme faaliyetleri arasındaki eşgüdümü sağlar; üretimin planlanması için malzemeinsan gücü para ve zamanın en ekonomik biçimde kullanılması için gerekli düzenlemeleri yapar. İşletme mühendisi gerek fabrikalardaki üretim faaliyetleri gerek bürolardaki öteki işletme faaliyetleri alanlarında çalışarak sadece sosyal bilim ya da sadece mühendislik eğitimi görmüş kadrolar arasında iletişimi sağlayarak bu kadroların bir tür ara kesitini oluşturur. İşletme mühendisi bir işletmeciye oranla çok daha fazla sayısal yöntemler kullanır; bir endüstri mühendisine göre ise işletmenin para ve insan yönetimine çok daha fazla katkıda bulunur.

Çalışma Alanları: İşletme mühendisliği Türkiye'de giderek aranan bir meslek olma yolundadır. Ülkemiz hızlı bir sanayileşme süreci içindedir. Bu süreç işletme mühendisi ihtiyacının artmasına neden olmaktadır. Özellikle kamu iktisadi teşekküllerine bağlı büyük işletmelerde özel sektörün büyük fabrikalarında üretim faaliyetleriyle işletme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayan işletme mühendislerine gelecekte duyulan gereksinme daha da artacaktır. Bu nedenle mezunların iş bulma olanakları oldukça geniştir.