İstatistik Bölümü Nedir? - İstatistik Bölümü Hakkında - İstatistik Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bölümde belli bir alanda veri toplama bu verileri çözümleme ve yorumlama yöntemleri konusunda eğitim ve araştırma yapılır. Matematiksel ve uygulamalı istatistik olmak üzere iki alana ayrılır. Matematiksel istatistik sayısal bilgiyi elde etmek ve yorumlamak için istatiksel yollar geliştirmede matematiksel tekniklerden yararlanılır. Olasılık kuramı deney düzeni çeşitli analiz yontemleri geliştirme gibi alanlarda çalışır. Uygulamalı istatistik belli bir konu alanında verileri toplamak ve çözümlemek için istatiksel yöntemlerden yararlanır. Nüfus artışını ekonomis gelişmeyitarımsal ve endüstriyel ürünlerdeki artışı önceden tahmin etmek uygulamalı istatistiğin alanına girer. Uygulamalı istatistikçiler sosyal ve politik bilimler top eğitim doğal bilimler endüstriyel faaliyetler vs. Alanlarda sayısal verilerin toplanması çözümlenmesi ve bunlara dayanarak geleceğe ait tahminlerin yapılması ile ilgili konularda çalışırlar. DİE PTT ve Tübitak gibi kuruluşlarda sosyal ve politik bilimler tıp eğitim doğal bilimler endüstriyel faaliyetler alanlarında hizmet veren sektörlerde çalışılabilir.

Programın Amacı: İstatistik programı belli bir alanda veri toplama bu verileri çözümleme ve yorumlama öntemleri konusunda araştırma ve eğitim yapar. İstatistik matematiksel ve uygulamalı istatistik adı altında iki alana ayrılır.

- Matematiksel İstatistik: Birinci derecede kuramlarla uğraşır sayısal bilgiyi elde etmek ve yorumlamak için istatistiksel yollar geliştirmede matematiksel tekniklerden yararlanır. Olasılık kuramı deney düzeni çeşitli analiz yöntemleri geliştirme gibi alanlar kuramsal istatistiğin üzerinde çalıştığı alanlardır.

Uygulamalı İstatistik: Güncel sorunları kabul edilmiş bilinen yöntemlerle çözmeye çalışır. Belli bir konu alanında verileri toplamak ve çözümlemek için istatistiksel yöntemlerden yararlanır. Nüfus artışını ekonomik gelişmeyi tarımsal ve endüstriyel ürünlerdeki artışı önceden tahmin etmek uygulamalı istatistik alanına girer. Uygulamalı istatistikçiler sosyal ve politik bilimler tıp eğitim doğal bilimler endüstriyel faaliyetler vb. alanlarda sayısal verilerin toplanması çözümlenmesi ve buna dayanarak geleceğe ilişkin tahminler yapılması ile ilgili konularda çalışırlar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: İstatistik programında eğitim süresi 4 yıl olup bu süre içinde genellikle matematik cebir geometri ve sayısal yeteneğe dayalı konularla ilgili dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler: İstatistik programına girmek isteyenler matematiğe yetenekli ve ilgili; matematiksel kavramlar üzerinde düşünebilen alanda yeni yollar aramaya hevesli bilimsel tutuma sahip olmalıdırlar. Sabırayrıntılarla uğraşmaktan bıkmama yılmama gibi kişilik özelliklerine sahip olanlar bu alanda başarılı olabilirler. İstatistik programındaki öğrencilere Etibank DİE PTT gibi kuruluşlar hizmet karşılığı burs imkânı sağlamaktadırlar. Ayrıca TÜBİTAK üstün yetenekli ve başarılı öğrencilere karşılıksız burslar vermektedir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: İstatistik programını bitirenlere "İstatistikçi" ünvanı verilir. İstatistikçi kendince özel anlamı olan sayı ve sembollerle uğraşır. Kullandığı semboller özel bir dile benzer bu yolla karmaşık ilişkileri basite indirger. Elde edilen sayısal verileri analiz ederek ilgilenilen sorunların çözümüne yarayacak çıkarsamalarda bulunur.

Çalışma Alanları: İstatistik programı mezunları genellikle şu üç alanda çalışmaktadırlar: Öğretim araştırma ve uygulama.Bunlardan ilk ikisi genellikle kuramsal istatistik alanına girer ve bu alana ilgi duyanlar genellikle üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışabilirler.Uygulamalı istatistikçiler sosyal ve politik bilimler tıp eğitim doğal bilimler endüstriyel faaliyetler vb. alanlarda sayısal verilerin toplanması çözümlenmesi ve buna dayanarak geleceğe ilişkin tahminler yapılması ile ilgili konularda çalışırlar. Endüstrileşme ve planlı kalkınma çabasında olan ülkemizde iyi yetişmiş istatistikçilere büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Matematiksel kavramlar üzerinde düşünebilen ve bunu çevresindekilere aktarabilen kimseler için istatistikçilik gelecek vadeden bir meslek olabilir.