İnşaat Bölümü Nedir? - İnşaat Bölümü Hakkında - İnşaat Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

İnşaat programının amacı bir binanın yapımında mimar ve mühendisler tarafından yapılan plan ve projeleri uyguluyabilen teknik elemenları ve yetiştirmektir. Mezunların Bayındırlık ve İskan Orman Tarım ve Köy İşleri Ulaştırma Bakanlıklarında Kamu İktisadi Kuruluşları ile özel kuruluşlarda iş bulma ve çalışma imkanları vardır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: İnşaat programında okutulan belli başlı derslermatematik fizikkimya ekonomi teknik bilimlerbina bilgisi statikbetonarme gibi kuramsal; teknik resim mimari proje ölçme bilgisi gibi uygulamalı derslerdir. Öğrencilerin staj yapma zorunluluğu vardır.

Gereken Nitelikler: Bu bölümde okumak isteyen öğrencilerin matematik ve özellikle geometri ve fiziğe ilgi duyması uzay ilişkileri yeteneğine yani cisimleri düzlem üzerinde üç boyutlu görebilme yeteneğine sahip olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Mezunlar "İnşaat Teknikeri" ünvanını alırlar. İnşaat teknikeri mimar ve mühendisin oluşturduğu plan ve projeyi uygulayarak mimar ve mühendise en yakın yardımcılık görevini yapmanın yanında bir binanın tasarımını statik ve betonarme hesaplarını yapabilir ve uygulayabilir.

Çalışma Alanları: Mezunların Bayındırlık ve İskân Orman Tarım ve Köyişleri Ulaştırma Bakanlıklarında kamu iktisadi kuruluşlarında özel kuruluşlarda iş bulma ve çalışma imkânları vardır. Ülkemizde bugün olduğu kadargelecekte de inşaat alanında yetiştirilmiş bilgi ve beceri sahibi uygulamacı mimar ve mühendise yardımcı olabilecek teknik elemana teknikere ihtiyaç duyulacaktır.