Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü Nedir? - Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü Hakkında - Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

İçme kullanma sulama hidroterapi hidrolik ve jeotermal enerji üretimi amacıyla islenilen miktar ve kalitede yeraltı suyunun kirletici etkilerden korunması konularında teknik insangücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır. Hidrojeoloji mühendisi evde tarımda ve endüstride ihtiyaç duyulan miktar ve kalitede yeraltı suyunun aranmasıbulunması ekonomik bir biçimde kullanıma sunulması ve kirletici etkilerden korunması amacıyla araştırmalar yapar.

Başlıca çalışma alanlarından birisi de baraj ve regülatör gibi su yapılarında ortaya çıkabilecek su kaçaklarının araştırılması ve engellenmesine yönelik mühendislik önlemlerinin belirlenmesidir. Hidrojeoloji mühendisleriistenilen miktar ve kalitede yeraltı suyunun sağlanmasıyeraltı su kaynaklarının korunması ve gerektiğinde yeraltı suyundan kaynaklanan direnaj problemlerinin çözümlenmesi amacıyla ilgili kamu kuruluşlarında (Dsi Mta Köy hizmetleri illerbankası çevre genel müdürlüğübelediyeler vb..) bu konularda danışmanlık ve müteahhitlik hizmetleri veren ulasal ve uluslararası kuruluşlarda da görev alabilir. Programın Amacı: Hidrojeoloji mühendisliği programının amacı içme kullanma sulamahidroterapi hidrolik ve jeotermal enerji üretimi amacıyla istenilen miktar ve kalitede yeraltı suyunun sağlanması sağlanan suyun kirletici etkilerden korunması konularında çalışacak teknik insangücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Hidrojeoloji mühendisliği programında eğitim süresi 4yıldır. İlk yılda temel bilimlerle ilgili dersler verilir. Daha sonra genel mineroloji özel mineroloji stratigrafi ilkeleri su kimyasıtoprak mekaniği genel sondaj tekniği gibi jeoloji ve mühendislik dersleri okutulur. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülür.

Gereken Nitelikler: Hidrojeoloji alanında eğitim görmek isteyen bir kimsenin başta jeoloji ve kimya olmak üzere fen derslerine karşı ilgi duyması ve bu konularda başarılı olması beklenir. Ayrıca hidrojeoloji alanında çalışacak kişinin meraklı ve sabırlı bir araştırmacı olması meslekte başarısını artırıcı bir faktör olabilir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Hidrojeoloji mühendisliği programını bitirenler "Hidrojeoloji Mühendisi" ünvanını almaya hak kazanırlar. Hidrojeoloji mühendisi evde tarımda ve endüstride ihtiyaç duyulan miktar ve kalitede yeraltı suyunun aranması bulunması ekonomik bir biçimde kullanıma sunulması ve kirletici etkilerden korunması amacıyla araştırmalar yapar. Hidrojeoloji mühendisinin başlıca çalışma alanlarından biri de baraj ve regülatör gibi su yapılarında ortaya çıkabilecek su kaçaklarının araştırılması ve engellenmesine yönelik mühendislik önlemlerinin belirlenmesidir.

Çalışma Alanları: Hidrojeoloji mühendisleri istenilen miktar ve kalitede yeraltı suyunun sağlanması yeraltı suyu kaynaklarının korunması ve gerektiğinde yeraltı suyundan kaynaklanan drenaj problemlerinin çözümlenmesi amacıyla ilgili kamu kuruluşlarında (DSİ MTA Köy Hizmetleri İller Bankası Çevre Genel Müdürlüğü belediyeler vb.) bu konularda danışmanlık ve müteahhitlik hizmetleri veren ulusal ve uluslararası kuruluşlarda görev alabilirler.