Havacılık / Uçak Mühendisliği Bölümü Nedir? - Havacılık / Uçak Mühendisliği Bölümü Hakkında - Havacılık / Uçak Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Programın Amacı: Havacılık/uçak mühendisliği programı havada seyreden her çeşit aracın tasarlanması ve inşa projelerinin hazırlanması üretilmesi bakım ve onarım teknolojisi ve işletmesi konularında eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Havacılık/uçak mühendisliği bölümünde ilk yılda temel bilimler (fizik kimyamatematik); sonraki 15-2 yılda termodinamik statikdinamik mukavemet akışkanlık mekaniği bilgisayarelektrik-elektronik gibi teorik; kalan sürede de aerodinamikgaz dinamiği yapı-malzeme etki sistemleri ısı transferi gibi uygulamalı temel mühendislik dersleri verilir. Öğrenciler THY'de ve özel uçak şirketlerinde staj yaparlar.

Gereken Nitelikler: Havacılık/uçak mühendisliği bölümüne girmek isteyen bir kimsenin normalin üstünde bir genel akademik yeteneğe sahip matematik fizik kimya ve astronomi konularına ilgili ve bu alanlarda iyice yetişmiş sabırlı dikkatli düzgün şekil çizebilen yaratıcı ve başka insanlarla işbirliği yapabilen uyumlu bir kimse olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Havacılık/uçak mühendisliği bölümünden mezun olanlara "Havacılık veya Uçak Mühendisi" ünvanı verilir. Havacılık/uçak mühendisi yapımı düşünülen hava taşıtının dizaynını ön projesini hazırlar; uçak yapımı için gerekli üretim yöntemleri arasından hangisinin niçin daha ekonomik olacağına karar verir bu konuda gerekli modelleri hazırlayarak deneylerini yapar; tasarladığı hava taşıtının performans özelliklerini saptar ve istenen niteliklere göre incelemesini yapar uçak yapımındafabrikada üretimin planlamasını yaparak işlerin zamanında istenen kalitede ve niteliklerde üretimini sağlaryapım sonrası uçuş tecrübelerini planlar bunlara bizzat katılarak yapılan hava taşıtının gerçek işleyişini saptar bunların pazarlanmasında görev alır. Havacılık/uçak mühendisi ayrıca kullanıcı kuruluşlarda işletme ve bakım mühendisliği görevlerini de yürütür.

Çalışma Alanları: Havacılık/uçak mühendisleri ülkemizde THY'de Kara ve Hava Kuvvetlerinde ana bakım üstlerinde TUSAŞ'ta MKE'de ve özel bazı hava şirketlerinde temel elemanlar olarak çalışabilecekleri gibi eğitimleri sırasında almış oldukları temel makine mühendisliği bilgileri sayesinde makine mühendisliği sahalarında da çalışmaktadırlar. Havacılık/uçak mühendislerinin kendi alanlarında çalışma imkânları ülke şartlarına paralel olarak artmaktadır.

__________________