Harita Kadastro Bölümü Nedir? - Harita Kadastro Bölümü Hakkında - Harita Kadastro Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Harita kadastro programının amacı barj imar kadastroyol sulama kurutma gibi önemli projelerin alt yapısını teşkil eden harita ve planların yapım ve uygulama işlerinde bizzat çalışacak mühendis ile işçi arasında uygulayıcı insan gücü yetiştirmektir. Harita kadastro teknikerlerinin tüm kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda iş bulma ve çalışma olanakları vardır. Ülkemizde gelecekte de harita kadastro alanlarında yetişmiş bilgi ve beceri sahibiuygulayıcı elemanlara gereksinim duyulacaktır.

Programın Amacı: Harita kadastro programının amacıbaraj imar kadastro yol sulama kurutma gibi önemli projelerin alt yapısını teşkil eden harita ve planların yapım ve uygulama işlerinde bizzat çalışacak mühendis ile işçi arasında uygulayıcı insangücü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Harita kadastro programında matematik fizikekonomi mesleki trigonometri taşınmaz mal hukuku ve mevzuatı kadastro tekniği genel fotogrametri teknik bilimler imar uygulaması kartografya yol su uygulaması gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler: Harita kadastro programına başvuracakların arazi çalışmalarına çizim hesaplama ve uygulama faaliyetlerine katılabilecek nitelikte; bedence sağlam kimseler olması gereklidir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Mezunlara "Harita Kadastro Teknikeri" ünvanı verilir. Bu mezunlar harita kadastro mühendisinin oluşturduğu plan ve arazi uygulamalarına yardımcı olabilecek nitelikte işler yapabilmektedirler.

Çalışma Alanları: Harita kadastro teknikerlerinin tüm kamu ve özel kuruluşlarda iş bulma ve çalışma olanakları vardır.Ülkemizde gelecekte de harita kadastro alanlarında yetişmiş bilgi ve beceri sahibi uygulayıcı elemanlara gereksinim duyulacaktır.