Harita Bölümü Nedir? - Harita Bölümü Hakkında - Harita Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Harita programının amacı yeryüzünün biçim ve büyüklüğünü ölçek standart haritaların yapımında çalışacak ara insangücü yetiştirmektir. Mezunlar Bayındırlık ve İskanTarım ve Köy İşleri Enerji ve Tabii Kaynaklar OrmanUlaştırma ve Turizm Bakanlıkları ile Kitlerde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü�nde harita inşaat şirketlerinde görev alırlar.

Programın Amacı: Harita programının amacı yeryüzünün biçim ve büyüklüğünü ölçerek standart haritaların yapımında çalışacak ara insangücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Harita programında ölçme bilgisi trigonometri harita teknik resmi imâr hukuku şehircilik jeodezik hesap ve programlama gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler: Harita programında başarılı olmak için matematiği ve özellikle geometriyi sevmek şekil ve uzay ilişkilerini görebilmek çizim yeteneğine sahip olmak ve arazide çalışmaktan hoşlanmak gereklidir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Harita programını bitirenlere "Harita Teknikeri" ünvanı verilir. Harita teknikeri arazi parçalarının konum biçim yükseklik hacim vb. konularda ayrıntılı bilgi verecek ölçümlerinin yapılarak harita ve planlarının çizilmesi ve uygulanmasında harita mühendisinin de gözetimi ve denetimi altında görev yapar.

Çalışma Alanları: Mezunlar Bayındırlık ve İskân Tarım ve Köyişleri Enerji ve Tabii Kaynaklar OrmanUlaştırma ve Turizm Bakanlıkları ve KİT'lerde; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde harita inşaat şirketlerinde görev alırlar.