Halı ve Kilim Bölümü Nedir? - Halı ve Kilim Bölümü Hakkında

Programın Amacı: Halı ve kilim programının amacı halı ve kilim dokuma becerisini kazanmış elemanlar yetiştirmektir. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Halı ve kilim programında kimya boya teknolojisi temel sanat eğitimiTürk desenleri Türk tezhip sanatı halı-kilim dokuma teknikleri tekstil maddeleri gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler: Halı ve kilim programında okumak isteyenlerin el becerisi göz-el koordinasyonu ve sanat yeteneği gelişmiş teknik resim ve desen çizebilen kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Halı ve kilim programını bitirenlere "Halı ve Kilim Teknikeri" ünvanı verilir. Halı ve kilim teknikeri el tezgâhlarına çözgü takar ve tezgâhı ayarlar; dokunacak halı veya kilimin desenini çizer; halı veya kilimin desene ve belirlenen kalite standardına uygun olarak dokunup dokunmadığını denetler.

Çalışma Alanları: Halı ve kilim teknikerleri Kültür Bakanlığı Turizm Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı ve Halk Eğitim Merkezlerinde görev alabilecekleri gibi kendi özel işletmelerini de kurabilirler.