Güverte Bölümü Nedir? - Güverte Bölümü Hakkında - Güverte Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Uzak yol yapan gelilerde geminin yönetimi ile ilgili görevleri yapacak elemanlar yetiştirilir. Deniz nakliyat şirketlerindeözel denizcilik şirketlerinde çalışılabilir. Güverte programının amacı uzakyol yapan gemilerde geminin yönetimi ile ilgili görev yaparak ara elemanlar yetiştirmektir. Güverte zabitine yardımcı olarak bu elemanlar deniz taşıt araçları ile yapılan taşımalarda yükün gemiye alınmasılimanlarda ilgililere teslimi ve geminin seyri ve yönetimi ile ilgili işleri yürütür.

Programın Amacı: Güverte programının amacı uzakyola giden gemilerin yönetimi ile ilgili görevleri yapacak elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Güverte programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda matematik ve fizik alanları ile ilgili derslerden başka meteoroloji seyir yük işlem deniz ticaret hukuku iş hukuku işletme yönetimi Pazar araştırmaları gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler: Güverte programına girmek isteyenlerin hem fizik matematik gibi fen derslerine hem de ekonomi ve hukuk gibi sosyal bilim derslerine ilgi duymaları ve bu konularda başarılı olmaları gerekir. Ayrıca bu alanda yetişmek isteyenlerin uzun süre evlerinden ayrı kalarak denizlerde görev yapabilecek düzeyde fiziksel ve psikolojik yapıya sahip olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Güverte programını bitirenlere "Uzakyol Güverte Zabiti" ünvanı verilir. Uzak yol güverte zabiti deniz taşıt araçları ile yapılan taşımalarda yükün gemiye alınmasılimanlarda ilgililere teslimi ve geminin seyri ve yönetimi ile ilgili işleri yürütür.

Çalışma Alanları:: Uzakyol güverte zabitleri Deniz Nakliyat Şirketinde özel denizcilik şirketlerinde görev alabilirler.