Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümü Nedir? - Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümü Hakkında - Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Her türlü deniz taşıtlarının projelendirilmesi geliştirilmesi ve ekonomik şekilde ünitelenmesi ile tersane yönetimi ve işletmeciliği alanında eğitim ve araştırma yapılır. Tersanelerde gemi ve yat dizayn bürolarında deniz taşımacılığı ile ilgili şirketlerde çalışılabilir.

Programın Amacı: Gemi inşaatı mühendisliği programının amacı her türlü deniz taşıtlarının projelendirilmesigeliştirilmesi ve ekonomik şekilde üretilmesi ile tersane yönetimi ve işletmeciliği alanında eğitim ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Gemi inşaatı programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda matematik fizik ve kimya gibi temel fen derslerinden başka gemi makineleri gemi hidrostatiği gemi resmi imal usulleri iş hukuku ekonomi bilgisayar gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler: Gemi inşaatı mühendisliği programına girmek isteyenlerin üstün bir akademik yeteneğe ve uzay ilişkilerini görebilme gücüne sahip olmaları fizik ve matematiğe ilgi duymaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Gemi inşaatı programını bitirenlere "Gemi İnşaatı Mühendisi" ünvanı verilir. Gemi inşaatı mühendisi her türlü deniz taşıtları ile denizle ilgili diğer yapıları (dubalarpetrol platformu v.b.) tasarlar üretimi ve işletmesi ile ilgili işlemleri planlar ve yürütür; sipariş edilen gemilerin deniz göl veya akarsularda seyreden araçların iç kısımlarını tasarlar boyutlarını belirler. Sualtı koşullarını ve malzemenin niteliğini dikkate alarak dayanıklılık hesapları yapar.

Çalışma Alanları:: Gemi inşaatı mühendisleri devlete ait tersanelerde gemi ve yat dizayn bürolarında deniz taşımacılığı ile ilgili şirketlerde görev alabilirler.