Enerji Öğretmenliği Bölümü Nedir? - Enerji Öğretmenliği Bölümü Hakkında

Enerji öğretmenliği programının amacı jeotermalhidroelektrik santrallerinde ve kimyasal enerji üretim merkezleriyle doğalgaz dağıtım merkezlerinde çalışacak elemanlar yetiştirmektir. Pedagojik formasyon derslerini alanlar teknik liselerde görev alabilirler.