Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği Bölümü Nedir? - Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği Bölümü Hakkında

Meslek liselerinin okul programlarındaki elektronik ve bilgisayar konuları ile ilgili beceri tutum ve davranışlar için gerekli mesleki eğitimle beraber öğretmenlik formasyon eğitimi verilerek meslek dersi öğretmenleri yetiştirilir.