Ebelik Bölümü Nedir? - Ebelik Bölümü Hakkında

Ebelik programı ana-çocuk korunması ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesinde görev alacak sağlık elemanı yetiştirir. Ebeler kırsal alanda sağlık hizmetlerinde denetici ebe ziyaretçi ebe olarak. Tedavi kurumlarında doğumhane ve aile planlaması kliniklerinde sorumlu ebe klinik ebesi veya eğitimci ebe olarak görev alırlar.

Programın Amacı: Ebelik programı ana-çocuk sağlığının korunması ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesinde görev alacak sağlık elemanlarını yetiştirir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Ebelik programında temel fen tıp ve sosyal bilim dersleri ile ebelik meslek dersleri okutulur.Derslerin tüm uygulamaları hastanelerde doğumevlerinde ve ana-çocuk sağlığı merkezlerinde yaptırılır.

Gereken Nitelikler: Ebelik kızlara açık bir meslektir. Ebe olmak isteyen bir kimsenin sağlık konularına ilgi duyaninsanlara yardım etmekten mutlu olabilen sorumluluk duygusu güçlü kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Ebelik programını bitiren bir öğrenciye "Ebe" ünvanı verilir. Ebelik temelde annenin ve çocuğun genelde ailenin ve toplumun sağlığını korumayı amaçlayan bir hizmettir. Bu hizmet doğum öncesi doğum ve doğum sonrası dönemlerde annenin düzenli izlenmesindengerekli bakım ve eğitimin verilmesinden normal doğumların yapılmasından normalden sapma durumlarının teşhis edilip sağlık örgütüne sevk edilmesinden aile planlaması eğitimi ve uygulanmasından 0-6 yaş grubu çocukların büyüme ve elişmelerinin izlenmesi ve aşılarının yapılmasından genel sağlık kuralları beslenme ilk yardım aşıbulaşıcı ve sosyal hastalıklardan korunma ve savaşla ilgili konularda bireye aileye topluma sağlık eğitimi verilmesinden sağlık hizmetlerinde kullanılan sayısal verilerin toplanmasından sorumlu bir meslektir. Ebenin temel görevi bireyin ailenin ve toplumun sağlığını koruma yükseltme ve sürdürmedir. Ebeler koruyucu sağlık hizmetlerinde çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde ve sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde ve tedavi edici sağlık kurumlarında doğumevleri ve hastanelerin doğum kliniklerinde görev alabilirler.

Çalışma Alanları: Ebeler kırsal alana sağlık hizmetlerinde denetici ebe ziyaretçi ebe olarak; tedavi kurumlarında doğumhane ve aile planlaması kliniklerinde sorumlu ebe veya klinik ebesi eğitimci ebe olarak görev alırlar.

Ülkemizde ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin etkin biçimde götürülmesinde iyi yetişmiş ebeye ve ebelik hizmetlerinde denetime ihtiyaç vardır. Sağlık hizmetlerinde sosyalleştirme çalışmalarının yaygınlaşması ile mezuniyetten sonra ebelerin bu alanlarda iş bulma olanakları geniştir.