Duvar Süsleme Sanatları Bölümü Nedir? - Duvar Süsleme Sanatları Bölümü Hakkında

Duvar süsleme sanatları programı hat sanatı malakarikündekari ve vitray sanatları alanında çalışacak ara insan gücü yetiştirir.

Programın Amacı: Duvar süsleme sanatları programı hat sanatı malakâri kündekâri ve vitray sanatları alanında çalışacak ara insangücü yetiştirir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Duvar süsleme sanatları bölümünde sosyoloji temel sanat eğitimi buluş kompozisyon duvar teknikleri Türk el sanatları sanat tarihi meslek resmi fotoğraf malzeme gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.

Gereken Nitelikler: Bu bölüme girmek isteyen öğrenciler sosyoloji sanat tarihi resim tasarım konularında kendilerini iyi yetiştirmelidirler. Programın mimari ile yakın ilişkisi vardır. İyi bir duvar süsleme sanatçısı yapacağı işin özelliğini bilmeli ve çok sabırlı olmalıdır.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Duvar süsleme sanatları bölümü mezunlarına "Tekniker" ünvanı verilir. Duvar süsleme teknikerleri tavan ve duvarların sanat değeri olan yazı ve motiflerle süslenmesialçı sanâtlarından malakâri; ahşap oymacılığı ve kakmacılığın kullanıldığı kündekâri sanatlarında restoratör olarak çalışmaktadırlar.

Çalışma Alanları: Duvar süsleme teknikerleri kamu kesiminde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı vakıflar ve belediyelerde görev alırlar. Duvar süsleme sanatları serbest çalışmaya müsait bir meslektir. Bugün sanatkârları kalmamış veya çok azalmış olan malakâri kündekâri ve vitray sanatlarını bilen ve uygulayan usta ve teknikerler restorasyon ve lüks yapıların süslenmesinde çok aranmaktadır.