Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Nedir? - Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Hakkında

Bu bölümde ortaöğretim kurumlarında sosyal bilimler ve coğrafya derslerini verebilecek öğretmenler yetiştirme amacına yönelik eğitim ve araştırma yapmaktadır. Orta dereceli okulların tümünde öğretmen olarak çalışabilirler. Coğrafya öğretmenliğinde öğretmen fazlalığından söz edilmekteyse de okullaşma oranı arttıkça coğrafya öğretmenliğine de gereksinim artmaktadır.

Programın Amacı: Coğrafya bölümünde doğal çevrenin özellikleri ile çevre-insan ilişkileri nüfus dağılımı ve ekonomik etkinlikler gibi konularda araştırma ve eğitim yapılır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Coğrafya bölümünde 4 yıldır eğitimin ilk iki yılında genel klimatoloji jeomorfoloji coğrafi kartografya beşeri coğrafyaya giriş genel ekonomik coğrafya hidrografya ve bitki coğrafyası gibi genel coğrafya derslerine ve teorik bilgilere ağırlık verilmiştir. Son iki yılda ise Türkiye jeomorfolojisi uygulamalı jeomorfoloji uygulamalı klimatoloji toprak coğrafyası Türkiye ekonomik coğrafyası beşeri coğrafyada veri toplama ve değerlendirme yöntemleribölgesel Türkiye coğrafyası ulaşım ve tarım coğrafyası gibi daha çok uygulamaya yönelik dersler okutulmaktadır. Ayrıca coğrafya öğrencilerine başlangıçta harita bilgisi grafik ve diyagram-çizim yöntemleri ile değerlendirilme gibi dersler verilir ve öğretim gezileri düzenlenir.

Gereken Nitelikler: Coğrafya alanında çalışmak isteyen bir kimsenin genel akademik yeteneğe coğrafya yanında biyoloji jeoloji gibi doğal; sosyoloji tarih gibi toplum bilimlerine ilgi duyması doğayı incelemeye istekli olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Coğrafya bölümünü bitirenler "Coğrafyacı" ünvanı ile görev alırlar. Coğrafyacıların önemli bir kısmı öğretim bir kısmı ise araştırma alanında çalışırlar ve yaptıkları iş de çalıştıkları kuruma ve çalışma alanına göre değişir. Araştırma alanında çalışan coğrafyacı jeomorfoloji iklimbitki örtüsü toprak maden ve su kaynakları konularında incelemeler yapar. Coğrafyacı ayrıca ulaşım sistemi ve ekonomik yapı üzerinde çalışır haritaları ve istatistiksel verileri değerlendirir.

Çalışma Alanları: Üniversitelerin coğrafya bölümü mezunlarının büyük bir kesimi ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik yapmaktadırlar. Bunun dışında yüksek lisans öğrenimi yapanlar Meteoroloji İşleri Genel MüdürlüğüHarita Genel Müdürlüğü MTA Elektrik İşleri Etüd İdaresi DSİ Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarda ve çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler. Ancak bu kuruluşlardaki teknik eleman kadrolarının sayısının kısıtlı olduğu gözden kaçırılmamalıdır.