Canlıların yeryüzünde dağılımı anatomisi fizyolojisi üzerinde eğitim ve araştırma yapılır. Biyoloji alanında çalışacak kimse meraklı bir gözlemci sabırlı bir araştırmacı olmalıdır. Sağlık Bakanlığı ve SSK�ya bağlı hastanelerdeüniversitelerin tıp fakültelerinde hidrobiyoloji araştırma merkezlerinde ÇevreOrman Tarım ve Köy İşleri Bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda özel sektörde ilaç ve besin endüstrisinde çalışılabilir. Ayrıca biyoloji mezunları liselerde öğretmenlik yapabilirler.